Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
2017 Erasmus+ Program Rehberinin Türkçesi Yayınlandı
Toplam 554 görüntüleme

Erasmus+ Programı kapsamında sunulabilecek 2 tür proje bulunmaktadır:

 1. Ülke Merkezli Projeler (Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılır)
 2. Merkezi Projeler (Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılır)
  1. Ülke Merkezli Projeler
 1. Merkezi Projeler
  • KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
   • Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları (TR,EN)
   • Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi (TR,EN)
  • KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği
   • Bilgi Ortaklıkları (TR,EN)
   • Sektörel Beceri Ortaklıkları (Ayrı bir teklif çağrısı yayınlanacaktır, TR,EN)
   • Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)
   • Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)
  • KA3 Politika Reformlarına Destek
   Ana Eylem 3 eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politika reformunu destekleyen çok sayıda diğer eylemi kapsamaktadır. Bu eylemler Yürütme Ajansı tarafından yönetilen belirli teklif çağrıları aracılığıyla veya doğrudan Komisyon tarafından uygulanmaktadır. KA3 kapsamında uygulanan merkezi projeler aşağıdaki gibidir:

   • Sivil Toplum İşbirliği (Gençlik ve Eğitim)(EN)
   • Politika Yeniliği İçin Girişimler(EN)
  • Jean Monnet (TR,EN)
  • Spor Destekleri
   • İşbirliği Ortaklıkları (TR,EN)
   • Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri (TR,EN)
   • Küçük İşbirliği Ortaklıkları

2014 – 2020 Yıllarını kapsayan Erasmus+ programında hem Ülke Merkezli hem Merkezi Projeler bulunmaktadır.2014-2020 Erasmus+ Döneminde MERKEZİ PROJELER için ayrılan pay, önceki program dönemlerine göre daha fazladır. Bu sebeple, proje yapmak isteyen kurum/kuruluşlarımızın, Ülke Merkezli Projelerle birlikte Merkezi Projeler alanına da odaklanmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda 2015 yılında hibe çağrısına çıkılan tüm Ülke Merkezli ve Merkezi faaliyetlerin son başvuru tarihlerini, tarih sırasına göre bulabilirsiniz:

Yürütme Ajansı

Proje TürüBaşvurulacak YerSon Başvuru TarihiBilgi İçin
KA1 – BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI2 Şubat 2017www.ua.gov.tr
26 Nisan 2017www.ua.gov.tr
4 Ekim 2017www.ua.gov.tr
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI2 Şubat 2017www.ua.gov.tr
2 Şubat 2017www.ua.gov.tr
2 Şubat 2017www.ua.gov.tr
2 Şubat 2017www.ua.gov.tr
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI16 Şubat 2017Yürütme Ajansı
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI5 Nisan 2017Yürütme Ajansı
KA2 – STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ)
Gençlik Alanında Stratejik OrtaklıklarTÜRKİYE ULUSAL AJANSI2 Şubat 2017www.ua.gov.tr
26 Nisan 2017www.ua.gov.tr
4 Ekim 2017www.ua.gov.tr
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI29 Mart 2017www.ua.gov.tr
29 Mart 2017www.ua.gov.tr
29 Mart 2017www.ua.gov.tr
29 Mart 2017www.ua.gov.tr
Bilgi OrtaklıklarıEĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI28 Şubat 2017Yürütme Ajansı
Sektörel Beceri OrtaklıklarıEĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSIAyrı bir teklif çağrısı yayınlanacaktır.Yürütme Ajansı
Yükseköğretim Alanında Kapasite GeliştirmeEĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI9 Şubat 2017Yürütme Ajansı
Gençlik Alanında Kapasite GeliştirmeEĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI8 Mart 2017Yürütme Ajansı
KA3 – POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK
Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları)TÜRKİYE ULUSAL AJANSI2 Şubat 2017www.ua.gov.tr
26 Nisan 2017www.ua.gov.tr
4 Ekim 2017www.ua.gov.tr
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI29 Kasım 2016Yürütme Ajansı
Teklif çağrısı yayınlanmadıYürütme Ajansı
Teklif çağrısı yayınlanmadıYürütme Ajansı
ÖZEL EYLEMLER
Jean Monnet (Özel Eylem)EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI23 Şubat 2017Yürütme Ajansı
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI6 Nisan 2017Yürütme Ajansı

Erasmus+ 2017 Yılına Ait Teklif Çağrısı
Erasmus+ 2017 Program Rehberi (EN)
Erasmus+ 2017 Program Rehberi (TR)

Copyright © 2018 Abis Teknoloji