Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
9. ERA-NET E-Rare-3 Nadir Hastalıklar Araştırmaları Ortak Çağrısı Ulusal Başvurusu İçin Son Tarihi 29 Ocak 2017
Toplam 203 görüntüleme

TÜBİTAK Başvurusu-

Birinci Aşama Son Başvuru:

          

       29 Ocak 2017 (Elektronik Başvuru)

       24 Şubat 2017 (Basılı Formların

       Gönderimi)

Uluslararası Başvuru-

Birinci Aşama Son Başvuru:

       1 Şubat 2017

E-Rare, Nadir Hastalıklarda ERA-Net Araştırma Programları (http://www.erare.eu/), 2006 yılında kurulmuş ve faaliyetleri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir  Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area‒ERA-Net) projesidir.

Yaklaşık 10 yıldır nadir hastalıklar alanında uluslararası araştırmaları desteklemek amacıyla Ortak Uluslararası Çağrı (Joint Transnational Call‒ JTC) düzenleyen ERA-NET E-Rare Projesi Konsorsiyumu, 2017 yılının çağrı başlığını Nadir Hastalıklarda Yenilikçi Terapiler İçin Uluslararası Araştırma Projeleri (Transnational Research Projects for Innovative Therapeutic  Approaches for Rare Diseases)   olarak belirlemiştir.

Nadir hastalıklar alanında farklı ülkelerden bilim insanlarını biraraya getirerek uluslararası ve disiplinlerarası Ar-Ge işbirliklerinin desteklenmesini hedefleyen JTC2017 çağrısına Ülkemiz adına TÜBİTAK katkı sunmaktadır. JTC2017 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kapsamı ve Kurallarına göre desteklenecek olup; projede yer alan her Türk ortağa verilecek destek miktarı en fazla 720.000 TL olacaktır.

TÜBİTAK Başvurusu Hakkında:

ERA-NET E-Rare-3 JTC2017 çağrısında ulusal başvuru, uluslararası başvuru ile birlikte aynı anda alınacaktır. Bu amaçla, projelerde ortak olarak yer alan tüm Türk araştırma gruplarından ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurması istenmektedir.  Başvuru sahipleri, 29 Ocak 2017 (18:00) tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/  bağlantısından “Çağrılı Başvuru Programları” bölümünden başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahiplerinden, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 24 Şubat 2016 (18:00) tarihine kadar TÜBİTAK-ARDEB / Destek Programları Müdürlüğü / Tunus cad. No: 80 / 06100 / Kavaklıdere/Ankara posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://erare.eu/joint-call/9th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2017 ağ sayfasından erişebilir; çağrıyla ilgili hazırladığımız bilgi notunu inceleyebilirsiniz.

Çağrıyla ve ERA-NET E-Rare-3 Projesi ile ilgili sorularınızı Proje Ulusal İrtibat Noktası Dr. Jale Şahin’e, jale.sahin@tubitak.gov.tr e-posta adresinden iletebilirsiniz.

Copyright © 2017 Abis Teknoloji