Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
COSME PROGRAMI KOBİ'ler için Patent Koruma Erişimi İyileştirilmesi” Projesi Teklif Çağrısı
Toplam 538 görüntüleme

COSME PROGRAMI “COS-IP-2017-2-03 Fikri Mülkiyet Ön Teşhis ve Yenilikçi AB KOBİ'ler için Patent Koruma Erişimi İyileştirilmesi” Projesi Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür. COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;  KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması, Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve Girişimciliğin teşvik edilmesi Amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

Son başvuru tarihi 4 Eylül 2018 .

Çağrı detayı için tıklayınız.

Copyright © 2019 Abis Teknoloji