Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
KALKINMA BAKANLIĞI-Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı
Toplam 665 görüntüleme

Kalkınma Bakanlığı- Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 31/10/2017 tarih ve 4976 sayılı 'Araştırma Alt Yapısı Proje Çağrısı'  açılmıştır. Söz konusu araştırma alt yapısı proje çağrısına teklif vermek isteyen hocalarımızın, 26/01/2018 tarihi mesai bitimine kadar http://www3.kalkinma.gov.tr/BilTek.portal adresinde yer alan başvuru formlarını doldurup, resmi kurum yazısı ile birlikte Kalkınma Bakanlığına gönderilmek üzere üniversitemiz Strateji  Geliştirme Daire Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.Çağrı ile ilgili detaylı bilgi aşağıdaki gibidir.

Bakanlığımız tarafından yatırım programları kapsamında, üniversiteler ile kamu kurum ve

kuruluşlarının araştırma altyapı projelerine destek sağlanmaktadır. Bu desteklerle, ulusal ve bölgesel

önceliklerle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çok disiplinli araştırma

faaliyetlerinin yürütülmesine imkân veren ve araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı

oluşturan altyapıların kurulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizin kalkınmasına yönelik politika ve stratejilerindeki öncelikler dikkate

alınarak aşağıda belirtilen alanlarda araştırma altyapı projelerinin desteklenmesine karar verilmiştir.

Araştırmacı insan gücünün geliştirilmesi ve sanayi ile işbirliğinin güçlendirilmesine katkı

sağlaması beklenen araştırma altyapısı proje tekliflerinin;

• kurumların stratejik planları ve insan gücü kapasitesi ile uyumlu,

• işletme modeli tanımlanmış ve sürdürülebilirliği planlanmış,

• tüm araştırmacıların kullanımına açık olacak şekilde kurgulanmış

olması esastır.

Proje teklifleri yeni araştırma altyapısı kurulumunu veya mevcut bir araştırma altyapısına ilave

yatırımı içerebilecektir. Destek verilecek alanlar şunlardır:

1. Sağlık:

1.1. Aşı

1.2. Nörobilim

1.3. Biyomedikal Cihaz

2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri:

2.1. Yüksek Başarımlı Hesaplama

2.2. Fotonik

2.3. Robotik

2.4. Yapay Zeka

2.5. Bulut Bilişim

2.6. Büyük Veri

2.7. Siber Güvenlik

3. Enerji:

3.1. Nükleer Enerji

3.2. Yakıt Pili Teknolojileri

4. Raylı Sistemler Araçları

Araştırma altyapısı proje teklifleri çağrı alanına uygunluk, projeyi öneren kurumun fiziki ve

beşeri kapasitesi ile bu alandaki performansı, diğer kurumlarda var olan altyapılarla mükerrerlik

durumu ve ülkenin Ar-Ge ve yenilik kapasitesine katkısı dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Bu kapsamda, araştırma altyapısı proje tekliflerinin http://www3.kalkinma.gov.tr/BilTek.portal

adresinde yer alan başvuru formları doldurulmak suretiyle Bakanlığımıza iletilmesi beklenmektedir.

Yukarıda belirtilen alanlar dışında yapılacak araştırma altyapısı başvuruları değerlendirmeye

alınmayacaktır. Başvuru formlarının hazırlanarak en geç 2 Şubat 2018 tarihine kadar yukarıda

belirtilen internet adresinde ilan edilecek sisteme elektronik ortamda yüklenmesi ve sisteme

yüklenen formun asıl nüshasının üniversite veya kurumun en üst düzey yetkilinin imzasını içeren resmi

yazıyla Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.Copyright © 2019 Abis Teknoloji