Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
TÜBİTAK 1505 kodlu Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Uygulama Esasları'nda Değişiklik
Toplam 393 görüntüleme

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 7141 numaralı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun ile yeni üniversiteler kurulmuş ve bazı bölümlerin bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilmiştir.

 

Başkanlığımız tarafından yürütülen 1505 kodlu TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Uygulama Esaslarında yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversitelerinin bir başka yükseköğretim kurumu veya vakıf üniversitesi ile birleşmesi, bölünmesi veya projenin yürütüldüğü birimin bağlantısının değiştirilmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Aynı Uygulama Esaslarına eklenen "GEÇİCİ MADDE 1" de; "Bu Uygulama Esaslarının 37  nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten önce bir başka  yükseköğretim kurumu veya vakıf üniversitesiyle birleşen, bölünen veya bağlantısı değiştirilen  birimi  bulunan  yürütücü  kuruluşlara,  söz  konusu  maddedeki  değişikliğin  yürürlüğe  girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde TÜBİTAK tarafından yazılı olarak  bildirimde bulunulacaktır. Kuruluşların bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde  TÜBİTAK'a  başvuru yapmaları halinde, ilgili madde kapsamında  TÜBİTAK  tarafından değerlendirilecektir. " hükmü yer almaktadır.

 

7141 sayılı Kanun ile bağlantısı değiştirilen bölümlerde 1505 TÜBİTAK Üniversite- Sanayi İşbirliği Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında yürütülen proje/projelerin bulunması halinde, söz konusu programa ait Uygulama Esaslarının 37 nci ve Geçici Madde 1 hükümlerine göre Başkanlığımıza gerekli bildirimlerin bu yazımızın tebliğ tarihinden itibaren üç   ay içerisinde yapılması gerekmektedir.


ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI'na ulaşmak için tıklayınız.

 

Copyright © 2019 Abis Teknoloji