Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
UFUK2020’DE ARAŞTIRMACI OLMAK DOÇENTLIK ŞARTLARI ARASINDA
Toplam 629 görüntüleme
Türkiye ayağı TÜBİTAK tarafından yürütülen dünyanın en büyük
bütçeli araştırma ve inovasyon Programı Ufuk2020 projelerinde faaliyet
göstermek, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından
doçentlik başvuru şartları arasına eklendi. 

ÜAK’ın internet sayfasında yayımlanan “Doçentlik Sınavı Başvuru
Şartları”nda (http://www.uak.gov.tr/?q=node/63 [1] ) ayrıntılı olarak
görüldüğü üzere Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına katılım
sağlamak, Güzel Sanatlar hariç, tüm doçentlik başvuru alanlarında
oldukça yüksek bir puan karşılığına sahip.

Böylece, Aralık 2016 döneminden itibaren yapılan doçentlik
başvurularında geçerli olmak üzere Avrupa Birliği Çerçeve Programı
dâhilindeki bir araştırma ve inovasyon projesinde “koordinatör/baş
araştırmacı olmak” 15; “ortak araştırmacı olmak” ise 10 puan
karşılıkla şartlar arasına eklendi. Bahsekonu puanlar, “devam eden ya
da başarıyla tamamlanmış” AB projeleri için geçerli.

AB Çerçeve Programlarının hâlen devam etmekte olan 8.’si Ufuk2020
(Horizon 2020) adıyla anılmakta. 2014-2020 yılları arasında geçerli
olan Ufuk2020 Programı, 80 milyar Avro bütçeye sahip.

Avrupa ülkeleri, araştırma ve inovasyonda dünyaya açılma hedefiyle 1984
yılından bu yana Çerçeve Programlar yürütüyor. Ülkemiz,
TÜBİTAK’ın koordinatörlüğünde 2002 yılından itibaren 6. Çerçeve
Programı (2002-2006) ile bu sürece dâhil oldu. Katılımcı ülkelerin
bütçe destekleriyle oluşturulan çok yıllı programların yedincisi
2007-2013 yılları arasında yürütülmüştü. Türkiye, 8.  Dönem
Çerçeve Programı Ufuk2020’de önceki iki Çerçeve Progamda olduğu gibi
belirli bir katkı payı ödeyerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelerle eşit
hak ve statüde katılım gösteriyor.

Daha önceki Avrupa Birliği Çerçeve Programlarında Ülkemiz bilim ve
teknoloji çevrelerinde elde edilen deneyimi Ufuk2020’de rekabet
avantajına dönüştürmek ve yeni başarılara imza atmak adına
TÜBİTAK’ın geçtiğimiz yıllarda tüm kurum, kuruluş ve paydaşlarla
yürüttüğü işbirliği görüşmelerinde, Ufuk2020’de faaliyet
göstermenin doçentlik şartları arasına alınması da taraflarca
değerlendirilmiş ve üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.
Copyright © 2019 Abis Teknoloji