Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
ULUSAL AJANS'TAN Yeni MERKEZİ Çağrı: GENÇLİK Alanında KAPASİTE GELİŞTİRME
Toplam 573 görüntüleme

Yeni MERKEZİ Çağrı: GENÇLİK Alanında KAPASİTE GELİŞTİRME

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme; Program Ülkeleri ve Ortak Ülkelerde gençlik alanında faal olan kurum / kuruluşların, çok taraflı ortaklıklarına dayanan ulusötesi işbirliği projeleridir. 

Kimler Başvuru Yapabilir?

  • STK’lar
  • Ulusal Gençlik Konseyleri
  • Kamu Kurumları

Ortaklık Kompozisyonu

  • En az 3 Ortak (1 Ortak Ülkeden, 1 Program Ülkesinden)

Örnek Faaliyet Türleri

  • Kapasite Geliştirme Faaliyetleri(Konferanslar, çalıştaylar, etkinlikler, açık iletişim ve medya kaynakları vb.)
  • Hareketlilik Faaliyetleri (Gençlik değişimleri, AGH, Gençlik çalışanlarının hareketliliği)

Proje Süresi

  • 9 -24 ay (Proje başlangıcı 01 Temmuz ile 31 Aralık arasında olmalıdır.)

Son Başvuru Tarihi

  • 08 Mart 2017

Başvuru Yeri

  • Eğitim, Kültür, Görsel ve İşitsel Yürütme Ajansı

bit.ly/1E1IDzT 

Azami Hibe Tutarı

  • 150.000 Avro
Copyright © 2018 Abis Teknoloji