Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
Araştımacı Bilgi Formu

Değerli Araştırmacılar,

Uluslararası üniversite sıralama sistemleri üniversiteleri muhtelif ölçütlere göre değerlendirmekte olup, akademik itibar (academic reputation)'a dayalı göstergeler son yıllarda giderek artan bir oranda sıralamalar üzerinde etkili olmaya başlamış bulunmaktadır. Sıralama sistemleri akademik itibar değerlendirmesi kapsamında diğer ülkelerdeki araştırmacılara ve işverenlere yönelik anket uygulamakta ve üniversitelerle ilgili değerlendirmelerini almaktadır. Uluslararası tanınan üniversiteler bu nedenle sıralamalarda önemli üstünlükler elde edebilmektedir. Araştırmacılarımızın yurt dışı ve yurt içi üniversitelerde irtibatlı olduğu ve sıralama sistemlerinin düzenlediği anketlerde üniversitemiz için referans olabilecek akademik irtibat listesi oluşturmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan aşağıdaki İngilizce veya Türkçe Araştırmacı Bilgi formunun doldurularak ranking@erciyes.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.


Araştırmacı Bilgi Formu_Türkçe

Araştırmacı Bilgi Formu_İngilizce


Copyright © 2020 Abis Teknoloji