Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
BAP Projeleri Formları

Proje Belgeleri

Proje Başvuru Formu - Genel

Proje Başvuru Formu - UİP

Teklif Değerlendirme Formu

Revizyon Notları Formu


Beyan ve Uygunluk Formları

Beyan Formu - Lisansüstü Tez Projeleri

Beyan Formu - Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi

Sempozyum Beyan Formu


Rapor Formları

Ara Rapor

Sonuç Raporu - Sempozyum

Sonuç Raporu - Genel

Sonuç Raporu - UİP


Diğer Formlar

UYGAR Merkezleri Lisansüstü Tez Projesi İşbirliği Formu

Copyright © 2019 Abis Teknoloji