Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
Bilgilendirme Dokümanları

H2020 Kanuni ve Finansal Klavuz


H2020 Legal & Financial Guide For TURKEY


Sınai Mülkiyet Kanunu _Yenilikler (Ocak 2017)


Kamu AR-GE Destekleri Kitapçığı


Marie Curie Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Network – ITN) 2017 Projeleri Nasıl Sunulur


TÜBİTAK ARDEB PROJELERİ GÖREV LİMİTLERİ


Horizon 2020 Participant Portal Eğitimi Videoları EU_ TURKEY_PROGRESS REPORT_2013Copyright © 2018 Abis Teknoloji