image Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
Kalkınma Ajansları

Mali Desteklere İlişkin Temel Esaslar

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik(16Kasım2011 tarihli 28114 Sayılı Resmi Gazete)


Copyright © 2017 Abis Teknoloji