Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
Kalkınma Bakanlığı (DPT) Projeleri

Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği (28.08.2015 tarih ve 29454 Sayılı Resmi Gazete)

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (28.08.2015 tarih ve 29454 Sayılı Resmi Gazete)

Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (28.08.2015 tarih ve 29454 Sayılı Resmi Gazete)

DPT Projeleri Ekonomik Kodlar

Copyright © 2020 Abis Teknoloji