Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
Personel

1 - BAP Koordinatörü

 • Prof. Dr. Adem KALINLI kalinliaerciyes.edu.tr 352 207 66 66 - 13300

1.1 - BAP Sekreterya

 • Elmas ALTINBAŞAK elmasaltinbasakerciyes.edu.tr 13300

2 - BAP Şube Müdürü

 • Faik AĞAÇ faikagacerciyes.edu.tr 352 207 66 66 - 13301

3 - ARAŞTIRMA PROJELERİ AKADEMİK VE MALİ SÜREÇLER BÖLÜMÜ

3.1 - BAP Proje Ofisi

 • Elmas ALTINBAŞAK elmasaltinbasakerciyeas.edu.tr 13300
 • Nur BAŞ nurbaserciyes.edu.tr 13309

3.2 - BAP Satınalma Ofisi

 • Şef Betül KURAL bkuralerciyes.edu.tr 13311
 • Şef Tahir MURAT tahirmuraterciyes.edu.tr 13310
 • Derya KARAKAYA dhasilcierciyes.edu.tr 13319
 • Fikriye AKYOL fbekleriserciyes.edu.tr 13303
 • Derya SALIN deryabaphotmail.com 13306
 • Zehra TAMER ztamererciyes.edu.tr 13307
 • Nur BAŞ nurbaserciyes.edu.tr 13309
 • Necip Fazıl KOCA necipfazılerciyes.edu.tr 13305

4 - VERİ TOPLAMA VE DOKÜMANTASYON BÖLÜMÜ

 • Öğr. Gör. Hilal BENLİ hilalbenlierciyes.edu.tr 352 207 66 66 - 13304
 • Öğr. Gör. Burak SARICA burakerciyes.edu.tr 13312
 • Beyhan AKARSU beyhanerciyes.edu.tr 13317

5 - PROJE BİLGİLENDİRME VE DESTEK BÖLÜMÜ

5.1 - Proje Ofisi

 • Ahmet GÜZEL ahmetguzelerciyes.edu.tr 13313
 • Melike YAZMAN myazmanerciyes.edu.tr 13316
 • Burak TAYLAN btaylanerciyes.edu.tr 13316
 • Beyhan AKARSU beyhanerciyes.edu.tr 13317

5.2 - Patent ve İnovasyon Destek Ofisi

 • Beyhan AKARSU beyhanerciyes.edu.tr 13317

6 - Destek Personeli

 • Hasan SEDA 13315
Copyright © 2018 Abis Teknoloji