Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
TUBİTAK Projeleri

1505 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları 

Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar

TÜBİTAK 5000 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı Usul ve Esaslar

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Burs, Destek ve Yarışma Programları Genel Uygulama Esasları

Akçeli Konular

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik

TÜBİTAK Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı Uygulama Esasları

1601-Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Uygulama Esasları

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı Uygulama Esasları Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu
Copyright © 2020 Abis Teknoloji