Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
BAP Projeleri

26 Kasım 2016 Tarihli BAP Yönetmeliği

Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Klavuzu                                                       

Harcama Usul ve Esasları                                                                                                               

BAP Projeleri Yönerge (13 Kasım 2015)

BAP Projeleri Yönetmelik

Proje Başvurusu Değerlendirme Süreci

Talep, Rapor ve Yayın Değerlendirme Süreci

Copyright © 2018 Abis Teknoloji