Bilimsel Araştırma Projeleri <br>Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi
BAP Projeleri

BAP Uygulama Esasları Haziran 2019

BAP Projeleri Yönerge Ocak 2019

26 Kasım 2016 Tarihli BAP Yönetmeliği

Harcama Usul ve Esasları                                                                                                               

BAP Projeleri Yönetmelik

Proje Başvurusu Değerlendirme Süreci

Talep, Rapor ve Yayın Değerlendirme Süreci

Copyright © 2019 Abis Teknoloji